Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Wielkie Księstwo Krakowskie

Wielkie Księstwo Krakowskie, niem. Grossherzogtum Krakau  nazwa nadana przez zaborcę austr. terytorium byłego Wolnego Miasta Krakowa po wcieleniu go 1846 do Austrii; pow. 1,15 tys. km2.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.