Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Wydział Rządu Narodowego w Galicji

zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego, w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych, utworzony XI 1863 w Krakowie, stał na czele organizacji cyw. w Galicji; skład: przewodn. W. Majewski jako komisarz pełnomocny Rządu Nar. i organizator wojsk. w zaborze austr., 4 czł. oraz sekretarz; przy Wydziale istniała administracja centr.; Galicję podzielono na 3 okręgi z naczelnikami okręgowymi (krak., lwowski i tarnopolski); Wydział zaprzestał działalności III 1864.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.