Wielki ośrodek chasydzki w Aleksandrowie, skupiony wokół rodu Dancigerów, dysponował także własną biblioteką, mieszczącą się w budynku przy ul. Warszawskiej 10. Niektóre źródła łączą istnienie tej placówki z dwudziestoleciem międzywojennym, zatem przede wszystkim z trwającym od 1923 r. okresem czwartego Rebego z Aleksandrowa, Icchaka Menachema Mendla Dancigera (1880–1943). Biblioteka gromadziła dzieła z zakresu religijności, zwłaszcza publikacje związane z chasydyzmem, wydane w językach jidysz oraz hebrajskim. Obiekt nie przetrwał do dzisiaj. Został spalony przez Niemców 11 września 1939 r., wraz z całym księgozbiorem.

Print