Na początku XX w. powstało Żydowskie Towarzystwo Dramatyczne, które organizowało amatorskie przedstawienia teatralne. Działało ono aż do chwili rozpoczęcia okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Pabianice [online] http://web.archive.org/web/20090929195446/http://www.diapozytyw.pl/pl/site/slady_i_judaica/pabianice [dostęp: 24.07.2014].