W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Suchej Beskidzkiej istniała prywatna szkoła żydowska. Była to trzyklasowa szkoła podstawowa, w której poza normalnym programem nauczania, dzieci uczyły się także religii i języka hebrajskiego. Gdy szkoła uzyskała koncesję Starostwa Żywieckiego, zwiększono liczbę klas z trzech do pięciu. Nigdy nie była to jednak szkoła powszechna. W Suchej Beskidzkiej do szkoły prywatnej uczęszczało 90 uczniów.
Na początku 1938 r. Starostwo Powiatowe nie przyznało szkole prywatnej koncesji[1.1].

Inne dzieci żydowskie uczęszczały do państwowej szkoły podstawowej, natomiast religii i historii judaizmu uczyły się w domach. Takich dzieci było około 70.

Print
Fußnoten
  • [1.1] R. Caputa, I. Jeziorski, Okruchy pamięci. Z dziejów Żydów na Żywiecczyźnie, Kraków 2000, s. 71.