Powszechną szkołę wyznaniową utworzono w Tolkmicku najprawdopodobniej w 1827 r. Szkolnictwo żydowskie funkcjonowało przynajmniej do 1858 roku[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Tolkmicka, Szkoły żydowskie, 1827–1858, sygn. APG 495/331.