Na początku XX w. w Dębicy założono Żydowską Bibliotekę Ludową. W 1911 r. liczyła ona 1810 tomów, abonowanych przez 80 czytelników[1.1]. W 1929 r. przy czytelni funkcjonowała Sekcja Dramatyczna, która wystawiła m. in. sztukę Szaloma Asza Fur Unzer Glojben[1.2].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005, s. 247.
  • [1.2] Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005, s. 255.