Staraniem rabina Jehudy Lejba Analika w Myszyńcu powstała 4-klasowa jesziwa, w której uczyło się 60–70 chłopców. Działała ona w dwudziestoleciu międzywojennym[1.1].

 

Print
Fußnoten