Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Tarbut" powstało w Andrzejewie w latach 20. XX wieku. 28 września 1928 r. wybrano nowy zarząd stowarzyszenia, w składzie: Judel Miński – prezes, Sender Szuster – wiceprezes, Icek Łapko – sekretarz, Małka Gołda – bibliotekarka.

W styczniu 1929 r. odbyło się zebranie w celu wybrania nowego zarządu. Zebrani w liczbie 30 osób jednogłośnie uchwalili pozostawienie dotychczasowych władz[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] AP Białystok, Wojewódzki Urząd Białostocki 1920-1939, Sytuacyjne sprawozdanie tygodniowe nr 44 z dn. 3 XI 1928r; Sytuacyjne sprawozdanie tygodniowe nr 2 za okres od 6 do 12 stycznia 1929 r.