Dom tekstylny Weichmanna znajduje sie przy obecnej ul. Zwycięstwa (dawniej Wilhelmstraße) w Gliwicach. Budynek został zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna, a wzniesiony w latach 1921–1922. Zleceniodawcą budowy był gliwicki przedsiębiorca tekstylny Erich Weichmann. Prostota elewacji i funkcjonalność budynku posłużyły później za wzór dla innych domów towarowych na terenie ówczesnych Niemiec: w Stuttgarcie, Norymberdze czy we Wrocławiu[1.1].

Po II wojnie światowej w dawnym domu tekstylnym mieściła się między innymi księgarnia radziecka. Budynek był jednak zaniedbany i stopniowo popadał w ruinę. W 2002 r. J. Kowal, J. Woźniak i P. Świentek z firmy H-Metallco w drodze przetargu zakupili budynek od miasta. Został wyremontowany z zachowaniem pierwotnego wyglądu. Nowi właściciele za przeprowadzony remont otrzymali honorowe wyróżnienie „Moderna 2005” od architektów Śląska. Obecnie w budynku mieści się siedziba banku. W 2008 r. przy wejściu do banku odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Erichowi Mendelsohnowi oraz tablicę informacyjną.

Budynek został wpisany do rejstru zabytków 27.09.1988 pod numerem 1376/88.

Print
Fußnoten
  • [1.1] Kubit B., Zabytki kultury żydowskiej w Gliwicach, Gliwice 2009, s. 13.