Pierwotnie w budynku mieścił się sklep kolonialny kupca Davida Kohna. Po jego śmierci w 1882 r. jego córka Alwine wraz z mężem Heinrichem Samuelem Timendorferem wrócili z Katowic, do których uprzednio emigrowali i kontynuowali prowadzenie rodzinnego interesu. Po śmierci Heinricha, do 1922 r. sklep prowadził jego syn Arthur Timendorfer. Później przeniósł się on z rodziną do Frankfurtu nad Menem[1.1].

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] S. Pastuszka, Śladami pszczyńskich Żydów, pPszczyna 2012, s. 17.