Dom rodziny Friedländerów (ul. Górnych Wałów 25) to dom należący do znanej w Gliwicach rodziny przemysłowców żydowskich. Emanuel Friedländer oraz jego syn Friedrich Victor (znany jako Fritz von Friedänder-Fuld) posiadali hurtownie węgla oraz koksownie na Górnym Śląsku. Po II wojnie światowej dom Friedländerów został w znacznym stopniu przebudowany. Obecnie jest siedzibą Naczelnej Organizacji Technicznej[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Kubit B., Zabytki kultury żydowskiej w Gliwicach, Gliwice 2009, s. 9.