• Nowy Jork YIVO Bund Collection – członkowie Bundu podczas uroczystości w Świdnicy (1946 r.), sygn. RG 1400/Photos 1061/6800-6801.
     
Print