W zbiorach Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej „Spichlerz” znajdują się następujące judaika:
– rysunki Bejli Rosengarten, uczennicy Szkoły Powszechnej w Tyczynie, wykonane w okresie międzywojennym,
– zaświadczenie wydane w 1937 r. przez Fabrykę Maszyn, Pomp Parowych i Wodociągowych Salomona Zweiga w Rzeszowie,
– sądowy skrypt dłużny, wystawiony w 1873 r. dla Samuela Wahrhafta, z podpisem hebrajskim,
– sądowy akt zajęcia i sprzedaży rzeczy nieruchomych, wystawiony w 1903 r. dla wierzyciela Dawida Hellera,
– sądowy kontrakt kupna i sprzedaży, wystawiony w 1902 r. dla Jakóba Silberberga.

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej „Spichlerz”
ul. Grunwaldzka 29
36-020 Tyczyn
tel. 17 230 23 27
E-mail: [email protected]
www.facebook.com/CDKiIT

Print