W Muzeum Historii Miasta Rzeszowa na stałej wystawie „Sześć wieków Rzeszowa” prezentowane są liczne judaika.

W Sali II znajduje się kolekcja przedmiotów rytualnych oraz codziennego użytku: zwój Tory, sukienka na Torę, świeczniki szabatowe, menory, lampy chanukowe, besaminki, talerz sederowy, serweta na chałę, pucharki kiduszowe, sztućce.

W Sali V umieszczono kolekcję eksponatów związanych z Zagładą: afisz z obwieszczeniem o utworzeniu getta w Rzeszowie, archiwalne fotografie, przedmioty znalezione na terenie getta, m. in. kartki z modlitewnika, zniszczone filakteria, tarczę na Torę, besaminkę, lampkę chanukową.  

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
Rynek 12 (wejście od strony ul. Baldachówka)
35-030 Rzeszów
tel. 017 875 41 98
www.muzeum.rzeszow.pl

Print