Na stałej wystawie w gmachu głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie znajduje się rzeźba Henryka Herszla Hochmana „Studium kobiety” (marmur, 1903 r.).

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19
35-030 Rzeszów
tel. 17 853 52 78
www.muzeum.rzeszow.pl

Print