W dziale numizmatycznym Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi znajdują się m.in. judaika:

  • monety – bilety na terenach antycznej Judei, z których najstarsze pochodzą z 37 r. p.n.e.,
  • brakteaty książąt polskich z okresu rozbicia dzielnicowego z napisami w języku hebrajskim,
  • monety i banknoty z obiegu w getcie łódzkim,
  • pieniądze wydawane w getcie w Terezinie,
  • pieniądze z Palestyny z okresu międzywojennego,
  • medale, oznaki i odznaki żydowskich organizacji z okresu międzywojennego,
  • biżuteria wykonana w getcie,
  • oznaka z gwiazdą Dawida i literami JOL w środku, stanowiąca prawdopodobnie emblemat Żydowskiej Służby Porządkowej z Lwowa[1.1].

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
pl. Wolności 14
91-415 Łódź

tel. +48 42 632 84 40
www.maie.lodz.pl

Print
Fußnoten
  • [1.1] Informacje na podst.: Piniński J., Judaika w kolekcji działu numizmatycznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, [w:] Judaica łódzkie, red. M. Budziarek, Łódź 1994, ss. 90–94.