Suwalk un umgegnt relief komitet fun Niu Jork (jidysz, Komitet pomocy Suwałkom i okolicom w Nowym Jorku). Ziomkostwo to wydało księgę pamięci Jizkor-buch Suwalki un di arumike sztetlech: Baklerowe, Wiżan, Jelinewe, Sejni, Punsk, Przerasle, Filipowe, Krasnepolje, Rack (jidysz, Księga pamięci Suwałk i okolicznych miasteczek: Bakałarzewa, Wiżajn, Jeleniewa, Sejn, Puńska, Przerośla, Filipowa, Kransopola, Raczków), red. B. Kohen, Nowy Jork 1961 [dostępne na stronie New York Public Library].

Print