Cmentarz żydowski w Iwano-Frankowsku (Stanisławowie) został założony w 1927 r. na końcu obecnej ul. Lenkawskowo. Podczas drugiej wojny światowej na terenie cmentarza Niemcy dokonywali egzekucji, a ciała rozstrzelanych grzebali w zbiorowych grobach. W 1967 r. władze radzieckie wydały decyzję o oficjalnym zamknięciu cmentarza.

Cmentarz zajmuje działkę o nieregularnym kształcie i przybliżonych wymiarach 200 x 300 metrów. Na lewo od wejścia znajduje się odbudowany współcześnie ohel, w którym spoczywa zmarły w 1931 r. przywódca miejscowej dynastii chasydzkiej Chaim Hager z Ottyni, syn Barucha z Wisznicy.

Na cmentarzu znajduje się kilka zbiorowych grobów ofiar Zagłady oraz tablic memoratywnych, m. in.:

  •  oznakowana mogiła z pomnikiem z napisem: „Wieczna pamięć Żydom z okolicznych miejscowości, zabitych przez nazistowskich katów w latach Zagłady 1941–1943”,
  •  pomnik z napisem: „W tym miejscu w latach 1941–1944 niemiecko-faszystowscy zbrodniarze rozstrzelali ponad sto tysięcy mieszkańców oraz z innych stron”,
  •  pomnik z napisem: „Ku pamięci 12000 Żydów – ofiar Holocaustu 1941–1944”,
  •  pomnik z napisem: „Tu spoczywają święci męczennicy z miasta Bohordczany, zamordowani przez nazistów i ich kohorty 16 czerwca 1942. Będą na zawsze żyć w sercach ich rodzin i przyjaciół, rodzin Hastenów i Halpernów z Izraela i Stanów Zjednoczonych”.

Pomimo zniszczeń na cmentarzu przetrwało stosunkowo dużo nagrobków. Ich liczbę można szacować na co najmniej 500. Najwięcej zachowanych nagrobków stoi w północnej części nekropolii – są to w dużej części groby osób zmarłych w okresie powojennym.

W ostatnich latach dzięki staraniom Emanuela Schaffera z Izraela na cmentarzu wykonano prace restauracyjne. Teren jest ogrodzony, wejście możliwe jest przez niezamykaną furtkę.

Spis osób pochowanych na cmentarzu dostępny jest na stronie http://www.jewishgen.org/yizkor/stanislawow-cemetery/Ivano-Frankivsk.html

Print