Cmentarz żydowski w Zakroczymiu (ul. Parowa Okólna) został zniszczony i zdewastowany przez Niemców podczas II wojny światowej, a następnie w okresie po wyzwoleniu w 1945 roku. Data jego założenia nie jest znana. Część źródeł podaje XVIII w., a Szmul Lewin i Vila Orbach – lata 20. XIX wieku[1.1]. Na powierzchni 3 ha nie zachował się żaden nagrobek. Teren nie jest ogrodzony[1.2].

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Lewin S., Orbach V., Zakroczym, [w:] Pinkas Hakehilot. Encyclopedia of Jewish Communities – Poland, t. IV: Warsaw and District, Jerusalem 1989, ss. 216–218.
  • [1.2] Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 95; Bielawski K., Zakroczym, Kirkuty – cmentarze żydowskie w Polsce [online] http://www.kirkuty.xip.pl/zakroczym.htm [dostęp: 07.04.2015].