Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Taube (rodzina)

(rodzina) Taube - persönliche Daten
Related towns: Łódź

Taube – nazwisko rodziny muzyków związanych z Łodzią. Czynni byli: Eliasz, Leo senior, Izydor, Stanisław, Jakub, Leon I, Michał, Zygmunt, Edward, Henryk, Maurycy. Eliasz, Stanisław, Leon II i Zygmunt tworzyli Kwartet Braci Taube.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.