Nowy cmentarz żydowski w Żninie założono w drugiej połowie XIX w., pomiędzy obecnymi ulicami Niedziałkowskiego i Moniuszki.

Obiekt uległ dewastacji. Wiadomo, że w okresie powojennym na cmentarzu znajdowały się jeszcze nagrobki. W latach 60. XX w. teren ogrodzono murem z cegły. W latach 1977–1978 podczas budowy północnej obwodnicy Żnina nekropolia została zrównana z ziemią.

W grudniu 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Ahawas Tora na terenie zdewastowanego cmentarza ustawiono macewę z napisem: „Cmentarz żydowski w Żninie. Pamięci Żydów tu spoczywających”. Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Ahawas Tora. Część funduszy przekazali potomkowie rodziny Itzigów, mieszkającej w Żninie w XIX wieku.

Print