W piątek, 22 stycznia 2016 r., przy skrzyżowaniu ulic Noniewicza i Waryńskiego – w miejscu, gdzie jeszcze do 1956 r. stała Wielka Synagoga – odsłonięto pomnik upamiętniający żydowskich mieszkańców miasta.

Na pamiątkowej tablicy widnieją napisy w języku polskim, angielskim i hebrajskim: „Pamięci ok. 5,5 tys. przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk zamordowanych w czasie II wojny światowej w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego”.

Z inicjatywą upamiętnienia społeczności żydowskiej z Suwałk wyszło Towarzystwo Przyjaźni Izrael-Polska oraz Adam Aptowicz z Tel Awiwu. W uroczystości odsłonięcia pomnika wziął udział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który podczas przemówienia podkreślił, jak ważna jest pamięć o żydowskich mieszkańcach miasta. Przybyli też przedstawiciel naczelnego rabina Polski i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Lucy Lisowska oraz kapłani kilku wyznań. 

Źródło: Obelisk upamiętniający zamordowanych w czasie wojny żydowskich mieszkańców miasta, Radio Białystok [online] http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/130397 [dostęp: 28.01.2016]

Print