Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Lachower Fiszel

Fiszel Lachower - persönliche Daten
Geburtsdatum: 18th September 1883
Geburtsort: Chorzele
Sterbedatum: 25th Februar 1947
Ort des Todes: Tel Awiw-Jafa
Beruf: historyk literatury; pisarz; wydawca
Related towns: Warsaw

Lachower Fiszel Jerucham (18.09.1883 Chorzele – 25.02.1947 Tel Awiw) – historyk literatury, pisarz, wydawca. Specjalista w zakresie twórczości Chaima Nachmana Bialika. Tworzył w języku hebrajskim. Zajmował się tekstami krytycznymi, historycznymi, biograficznymi. Publikował w czasopismach.

Studiował w jesziwie w Chorzelach. W rodzinnej miejscowości zadebiutował w 1904 r. W 1908 r. przeprowadził się do Warszawy, gdzie skupił się na działalności wydawniczej. Po pierwszej wojnie światowej wydawał periodyk „Ha-Tkufa” (od 1918), kierował też domem wydawniczym pod nazwą Sztibel. We wczesnych latach 20. XX w. wyemigrował do Niemiec, a w 1928 r. – do Palestyny. W Tel Awiwie pełnił funkcję wydawcy „Moznajim” – organu Związku Pisarzy Hebrajskich oraz pisma „Kneset” (od 1928) – rocznika poświęconego twórczości Ch. N. Bialika. W Palestynie poświęcił się jednakże przede wszystkim działalności naukowej i akademickiej.

Dziełem jego życia stała się wydana w latach 1947–1948 Toldot ha-sifrut ha-iwrit ha-chadasza („Historia współczesnej literatury hebrajskiej”), obejmująca dwa stulecia dziejów – od Mosze Chaima Luzzato po Chaima Nachmana Bialika. Ogromną wartość miało także dzieło o Bialiku – Ch. N. Bialik, Chajaw wi-jizirato („Ch. N. Bialik. Jego życie i twórczość”, 1943–1947). Inne ważne dzieła: Mecharim we-nisjonot („Studia i eksperymenty”, Warszawa 1925), Riszonim wa-aharonim (1934–1935) – zbiór esejów od autorach począwszy od Mojżesza Mendelssohna, Al gewul ha-jaszan we-he-chadasz („Pomiędzy starym i nowym”, 1951), Ba-Tehum u-mi-huc la-Tehum („Wewnątrz i poza terytorium”, 1953), Szira u-mahaszawa („Poezja i myślenie”, 1953).

Bibliografia:

  • Goren N., Mewakerim be-sifrutenu, [Palestyna] 1944, ss. 213–219.
  • Kramer S., Miszmarot be-sifrutenu, [Izrael] 1959, ss. 331–342.
  • Lachower S., Fiszel Lachower, Bibliografja, [Izrael] 1948.
  • Mikhali B.M., Le-jad ha-ownaim, [Izrael] 1959.
  • Werses S., Lachower, Yeruham Fishel, [w:] Encylopaedia Judaica, Second Edition, t. 12, ss. 424–425.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.