W Australii ukazało się anglojęzyczne wydanie Księgi Pabianic. Książkę wydaną po raz pierwszy w 1956 r. w językach jidysz i hebrajskim przetłumaczyli Sara Brott i Bobbi Zylberman.

Księgi Pamięci zaczęły powstać wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ocaleni z Zagłady starali się utrwalić w nich obrazy swoich rodzinnych miejscowości, członków rodzin i wyróżniających się postaci. Księgi Pamięci stanowią również dokumentację wydarzeń z czasów wojennych. Większość z nich została napisana w językach jidysz i hebrajskim, tylko nieliczne mają rozdziały po angielsku lub polsku.

Księga Pabianic to prawie 300 stron w formacie A4 i kilkadziesiąt artykułów-wspomnień, przybliżających historię osadnictwa żydowskiego w Pabianicach, życie religijne, postacie słynnych rabinów, działalność ruchu robotniczego, działalność organizacji edukacyjnych i kulturalnych, udział pabianiczan w walce o utworzenie państwa Izrael, losy pabianickich Żydów w latach Zagłady. To także dziesiątki archiwalnych fotografii, pochodzących w większości ze zbiorów rodzinnych. W książce umieszczono listę nazwisk, odczytanych w 1989 r. przez Leona Działoszyńskiego z macew zachowanych na cmentarzu żydowskim w Pabianicach.

Dzięki uprzejmości wydawcy – Ziomkostwa Pabianickiego w Melbourne – egzemplarz Księgi Pabianic został przekazany do biblioteki Muzeum Historii Żydów Polskich.

Print