Pierwsza wzmianka o osadzie Kiernozia pochodzi z 1303 roku. W 1567 r. otrzymała prawa miejskie. W 1655 r. miasto zostało zniszczone przez wojska szwedzkie.

Od 1793 r. znajdowała się w zaborze pruskim, od 1807 r. – w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. – w Królestwie Polskim  W 1869 r. władze carskie pozbawiły Kiernozię praw miejskich.

Print