Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Arnsztajn Jan

Jan Arnsztajn - persönliche Daten
Geburtsdatum: 6th Juni 1897
Geburtsort: Lublin
Sterbedatum: 31st Januar 1934
Ort des Todes: Warszawa
Beruf: physician, socio-cultural and sports activist

Arnsztajn Jan (06.06.1897 Lublin – 31.01.1934 Warszawa) – lekarz, działacz społeczno-kulturalny i sportowy.

Urodził się  w rodzinie, której bliskie były koncepcje asymilacji i współdziałania społeczności żydowskiej z Polakami. Jego ojciec – Marek Arnsztajn był wybitnym lubelskim lekarzem oraz społecznikiem. Matka – Franciszka z domu Mejerson Arnsztajnowa należała do grona najbardziej cenionych polskich poetek i tłumaczek dwudziestolecia międzywojennego.

Jan Arnsztajn od najmłodszych lat związany był z polskimi organizacjami niepodległościowymi. Aktywnie działał w harcerstwie oraz Organizacji Młodzieży Narodowej. Uczęszczał do Szkoły Lubelskiej, którą ukończył w 1915 roku. Od 1914 r. walczył w Legionach Polskich[1.1]. Już w 1915 r. uzyskał stopień podoficerski, zostając następnie kierownikiem sekcji wywiadowczej działającej przy VIII Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)[1.2]. W październiku 1916 r. został mianowany komendantem miasta Lublin pod pseudonimem „Jerzmanowski”. W 1917 r. został wyznaczony na zastępcę dowódcy VIII Okręgu POW[1.1.1]. W jego kompetencji leżało przygotowanie programów szkoleniowych dotyczących musztry oraz służby polowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił w szeregi polskiej armii. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej służył w 4. Armii dowodzonej przez gen. Leopolda Skierskiego. W 1920 r. uczestniczył w walkach toczonych z wojskami rosyjskimi w ramach tzw. bitwy warszawskiej w rejonie Ostrowa Lubelskiego i Parczewa, podczas których został poważnie ranny.

W 1922 r. wystąpił z czynnej służby wojskowej i skupił się na działalności lekarskiej oraz społecznej. W 1925 r. ukończył w przyśpieszonym cyklu studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w zakresie chorób płuc i serca. Jeszcze w tym samym roku powrócił do Lublina, gdzie otworzył prywatną praktykę lekarską oraz został członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego[1.3].

Arnsztajn był zaangażowany w liczne inicjatywy o charakterze kulturalnym i oświatowym. Był jednym z organizatorów Związku Peowiaków Lubelszczyzny[1.4]. Należał do grona inicjatorów popularnej w Lublinie Szopki, przedstawiającej w sposób humorystyczny życie polityczne i kulturalne w mieście[1.5].

Był również jednym z organizatorów życia sportowego w Lublinie. W 1923 r. należał do grona założycieli Klubu Sportowego Lublinianka, na który przeznaczył część swoich prywatnych funduszy[1.6]. W wolnych chwilach uprawiał z zamiłowaniem grę w tenisa, zdobywając liczne nagrody na turniejach.

Wielokrotnie odznaczany za swoją rozległą działalność polityczną oraz społeczną, w tym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Legionów[1.7].

Zmarł po długiej chorobie w Warszawie. Zgodnie ze swoim życzeniem, został pochowany w mundurze na cmentarzu wojskowym na Powązkach[1.8].

Bibliogafia:

Print
Fußnoten
In order to properly print this page, please use dedicated print button.