Jesienią 1940 r. Niemcy utworzyli w Tyszowcach obóz pracy przymusowej. Przetrzymywane w nim osoby pochodzenia żydowskiego były wykorzystywane do prac przy regulacji rzeki Huczwy. W wyniku trudnych warunków sanitarnych w obozie dochodziło do licznych zachorowań, w tym także epidemii tyfusu. Obóz został zlikwidowany jesienią 1941 r[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] "Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945: informator encyklopedyczny" praca zbiorowa pod red. Cz. Pilichowskiego, Warszawa 1979