Podczas drugiej wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Wieluniu Niemcy dokonywali licznych egzekucji osób pochodzenia żydowskiego. Tu również grzebano ciała osób zmarłych lub zabitych w getcie. Pochowano tu między innymi zwłoki 10 Żydów, straconych zimą 1942 r. w publicznej egzekucji na placu między ul. Różaną i Palestrancką. W 1980 r. na cmentarzu odsłonięto pomnik ku czci ofiar Zagłady.

Print