Po raz kolejny został zdewastowany cmentarz żydowski w Suwałkach. Podobny incydent miał już miejsce w 2007 roku, wówczas wandaliści sprejem namalowali swastyki na nagrobkach. Poinformowano o tym policję, 13 stycznia 2009 odbyło się spotkanie z prezydentem Suwałk, gdzie dyskutowano o środkach ochrony cmentarza. Zapadła decyzja o zainstalowaniu kamery monitorującej, aby zapobiec dewastacji w przyszłości. Jak widać, wysiłek był daremny. Tym razem chuligani farbą spryskali nagrobki. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego złożyła już w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Print