W Wysokiem Mazowieckiem, na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury i okolicy w kierunku dzisiejszej ul. Mickiewicza, przed wojną znajdowała się szkółka drzew, służących do wysadzania dróg. Tu podczas okupacji niemieckiej Niemcy dokonywali licznych egzekucji Żydów i Romów. Ofiary grzebano w miejscu mordu. W latach PRL było to miejsce egzekucji Polaków. O tych tragicznych wydarzeniach przypomina pomnik i tablica przy ul. Mickiewicza.

Print