Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Tajtelbaum (Teitelbaum) Mosze

Mosze Tajtelbaum (Teitelbaum) - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1754
Geburtsort: Przemyśl
Sterbedatum: 1841
Beruf: talmudysta; rabin
Related towns: Strzyżów, Sieniawa, Ujhely

Tajtelbaum (Teitelbaum) Mosze (1754 Przemyśl –1841 Ujhely) – talmudysta, cadyk i krzewiciel chasydyzmu.

Był synem rabiego Cwi Hirsza ze Zborowa. W 1788 r. objął stanowisko rabina w Sieniawie, po zmarłym teściu. Od 1808 r. był rabinem w Ujhely na węgierskiej Słowacji. Tam też utworzył dwór i dynastię chasydzką. Zajmował się m.in. sporządzaniem amuletów i leczył błogosławieństwem.

Jest autorem kazań, responsów i komentarzy, m.in.: Jismach Mosze, He(j)sziw Mosze, iT(e)fil(l)a le-Mosze. Jego syn był rabinem w Drohobyczu, natomiast prawnuk Chaim Tajtelbaum był przewodniczącym sądu rabinackiego w Krakowie.

Biogram napisany na podst.:

  • Z. Borzymińska, P. Fijałkowski, Tajtelbaum Mosze z Ohel, [w:] Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 684-85.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.