Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Abramowicz Aaron Łazarowicz

Aaron Łazarowicz Abramowicz - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1908
Geburtsort: Smorgonie
Sterbedatum: 2002
Ort des Todes: Tel Aviv
Beruf: constructor, inventor, rationaliser, historian.
Related towns: Petersburg

Abramowicz Aaron Łazarowicz (1908 Smorgonie – 2002 Tel Awiw?) – konstruktor, wynalazca, racjonalizator, historyk.

W 1935 r., trzy dni przed obroną projektu dyplomowego w charkowskim Instytucie Mechaniki i Budowy Maszyn, został aresztowany i skazany na trzy lata robót przymusowych. Wolność odzyskał w styczniu 1939 r. W czasie II wojny światowej pracował w zakładzie zbrojeniowym. Po wojnie był kierownikiem Zarządu Robót Budowlano-Montażowych w Leningradzie. W 1959 r. został zrehabilitowany, w 1960 r. wyjechał do Izraela, żeby podjąć pracę jako starszy konstruktor. Brał udział w budowie pierwszego izraelskiego samolotu – Arawy. W 1971 r. został odznaczony pierwszą nagrodą dla wynalazców i racjonalizatorów. Autor dwutomowej pracy dotyczącej wojny (1981, 1992) oraz 160 artykułów na temat udziału Żydów w walce z nazizmem[1.1]

Print
Fußnoten
  • [1.1] Joffe E., Biełorusskije jewriei w Izraile: Biograf. spraw.[Белорусские евреи в Израиле: Биограф. справ.], Minsk 2000.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.