Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Urstein (Ursztein) Stanisław

Stanisław Urstein (Ursztein) - persönliche Daten
Geburtsdatum: 21st Oktober 1915
Geburtsort: Kleczew
Sterbedatum: 4th Oktober 1970
Ort des Todes: Warszawa
Beruf: akompaniator; dyrygent
Related towns: Szczecin

Urstein (Ursztein) Stanisław, pseud. S. Lenart (21.10.1915, Kleczew k. Poznania – 04.10.1970, Warszawa) – akompaniator, dyrygent, kierownik muzyczny.

Początkowo nauki gry na fortepianie uczyła go matka, następnie kształcił się w Szkole Muzycznej im. Karłowicza w Warszawie, którą ukończył w 1937 r. W latach 1935–1937 uczył się śpiewu u E. Walterówny i Z. Fedyczkowskiej. W 1932 r. po raz pierwszy wystąpił na estradzie. Jako akompaniator i pieśniarz w radiu występował pod pseudonimem S. Lenart. Od 1935 r. pracował jako pedagog w Studio Opero­wym TON przy Teatrze Wielkim w Warszawie.

Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześnio­wej. Był internowany w obozie Jolsva na Węgrzech. Następnie przedostał się do Palestyny, gdzie został żołnierzem Brygady Strzel­ców Karpackich. Przez cały ten okres występował na estradzie i tam, gdzie się pojawiał, organizował chór i grupy teatralne.

W 1947 r. Urstein powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako dyrygent. Pisał także artykuły publicystyczne i recenzje. Prawdopodobnie w 1950 r. związał się ze Szczecinem, gdzie pracował jako pianista i akompaniator. M.in. w sezonie 1959/1960 był dyrygentem w Operetce Szczecińskiej; współpracował również z Filharmonią Szczecińską i Państwową Szkołą Muzyczną w Szczecinie. Próbował także sił jako recenzent i felietonista w „Głosie Szczecińskim”. Jako korepetytor muzyczny pracował z pianistą i pedagogiem Zbigniewem Grajnertem podczas przygotowywania Balu w operze Richarda Heubergera. W latach 60. XX w. związany był m.in. z Operą Warszawską oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Warszawie.

Bibliografia:

  • Szczęsny M., Żydzi w kulturze muzycznej Szczecina, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007, s. 443.
  • Stanisław Urstein, [w:] E-teatr.pl [online] http://www.e-teatr.pl/en/osoby/17298.html [dostęp: 30.09.2012].
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.