Istnieje teoria, że nazwa miasta pochodzi od dialektalnego „klecz” - pędy brzozy; małe brzeziny rzeczywiście rosną do dziś w okolicach Klecka. Początek osadzie dał gród nad rzeką Łanią, istniejący w XI–XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1127 roku. Kleck stanowił wówczas stolicę udzielnego księstwa, zaliczanego do Ziemi Turowskiej. Posiadał kontakty handlowe z Kijowem i Wołyniem.

Od XIV w. wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, przynależąc do domeny wielkoksiążęcej. Jego właścicielami na dożywociu byli Michał, syn Zygmunta Kiejstutowicza oraz królowa Bona. W 1550 r. Andrzej Mostwiłowski ufundował farę. 20 maja 1558 r. Zygmunt August przekazał miasto na zawsze Radziwiłłom – Mikołajowi, zwanemu Czarnym. Było to jedno z następstw jego związku z Barbarą Radziwiłłówną. Radziwiłł Czarny stworzył tu ważne centrum kalwinizmu, z ministrami zboru Szymonem Budnym i Tomaszem Falkowiuszem Sokołowskim. W 1683 r. Stanisław Kazimierz Radziwiłł ufundował klasztor dominikanów.

W 1586 r. miasto stało się ośrodkiem ordynacji. Ordynacja klecka przetrwała aż do 1874 r., gdy ostatni ordynat, bezdzietny Leon Radziwiłł, ustąpił majątek właścicielowi Nieświeża Antoniemu Radziwiłłowi. Ordynacja liczyła wówczas 73 miasteczka, folwarki i leśnictwa.

6 sierpnia 1919 r. miasto zostało zajęte przez oddziały polskie pod dowództwem gen. Adama Mokrzeckiego. Po traktacie ryskim wchodziło w skład Drugiej Rzeczpospolitej, znajdując się w województwie nowogródzkim. W 1921 r. liczyło 5671 mieszkańców, w tym 4190 Żydów, 1098 Białorusinów i 448 Polaków. W latach 1924–1925 wzniesiono koszary 9 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza; w 1929 r. wizytował je prezydent Ignacy Mościcki. 17 czerwca 1937 r. miał miejsce wielki pożar miasta, który pochłonął znaczną część drewnianej zabudowy. W 1939 r. Kleck liczył ok. 4,5 tys. mieszkańców, w tym 75% Żydów.

17 września 1939 r. do miasta wkroczyła Armia Czerwona, która stoczyła walki z batalionem KOP Kleck. Od 1940 r. trwały wysiedlenia Polaków na Syberię. 27 czerwca 1941 r. miasto zajęli Niemcy, którzy wymordowali miejscowych Żydów (6 października 1941 r. rozstrzelali ok. 4 tys. osób). 4 lipca 1944 r. wojska 1 Frontu Białoruskiego odbiły Kleck. Po 1945 r. miasto znajdowało się w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

Print