Gród Blone wzmiankowany był już w 1257 r. W 1338 r. Błonie otrzymały prawa miejskie, na prawie magdeburskim. W 1380 r. powtórzono nadanie praw miejskich, tym razem na prawie chełmińskim.

Pod koniec XV w. Błonie rozwinęło się w ważny ośrodek handlowy. W połowie XVII w. miasto zniszczyli Szwedzi. Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, w 1794 r. pod miastem wojska polskie rozbiły Prusaków. Od 1795 r. w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim. Podczas I wojny światowej Błonie zostało częściowo zniszczone.

Podczas II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Błonie zajęły wojska niemieckie. W okolicy miasta działała polska partyzantka.

Print