Pierwsze wzmianki o osadzie Ketre pochodzą z r. 1321 [1.1] – otrzymała ona wówczas prawa miejskie, musiała więc istnieć już dużo wcześniej. W 1327 r. książę Władysław Bytomski (1277–1352) złożył hołd lenny królowi Czech – od tego momentu Kietrz znajdował się pod zwierzchnictwem czeskim i dzielił losy polityczne Śląska.

W 1451 r. miasto posiadało wały obronne i fosę[1.2].

W 1526 r. zginął bezpotomnie król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk (1506–1526), a na tronie Czech zasiadł arcyksiążę austriacki Ferdynand Habsburg – Kietrz znalazł się pod panowaniem Habsburgów. W owym czasie Kietrz był znanym ośrodkiem sukienniczym. Wielkie pożary niszczyły miasto w latach 1560, 1641 i 1694.

W 1742 r. został przyłączony do Prus pod zmienioną nazwą Katscher.

Na początek XIX w. przypada okres rozwoju tkactwa w Katscher – w 1840 r. istniało tu 386 warsztatów tkackich. W 1855 r. liczba mieszkańców wynosiła 2 626[1.3]. W 1896 r. uruchomiono linię kolejową łączącą miasto z Raciborzem i Głubczycami.

W okresie międzywojennym w 1935 r. w Katscher żyło 9 032 mieszkańców.

Podczas II wojny światowej w styczniu 1945 r. Katscher został zajęty przez wojska radzieckie, które spaliły i zniszczyły około 80% zabudowy miejskiej. Następnie miasto zostało przyłączone do Polski.

Print
Fußnoten
  • [1.1] Z. Lesisz, W. Pisarewicz, Kietrz część II Przyczynki do dziejów miasta z lat 1039 - 1950.
  • [1.2] Kietrz, Kietrz 2005.
  • [1.3] A. Śliwicki, W. Motyka, E. Polańska, J. Pałka, Kietrz 1321, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu.