Osada Cruceburch po raz pierwszy wzmiankowana była w 1252 r. W 1253 r. książę wrocławski Henryk III dał pozwolenie krzyżowcom na lokację miasta w tym miejscu, nie zdołali oni jednak tego uczynić. W 1274 r. książę Henryk lokował miasto Kluczbork na prawie niemieckim[1.1].

W 1327 r. książę Władysław Bytomski złożył hołd lenny królowi Czech – od tego momentu Kluczbork znajdował się pod zwierzchnictwem czeskim i dzielił losy polityczne Śląska. W latach 1331–1356 miasto było zastawem u króla polskiego Kazimierza Wielkiego. W 1396 r. Kluczbork posiadał wały i zamek obronny.

W latach 1428–1434 miasto zajmowali husyci[1.1.1].

W 1526 r. zginął bezpotomnie król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk, a tym samym na tronie Czech zasiadł arcyksiążę austriacki Ferdynand Habsburg. W ten sposób Kluczbork przeszedł pod panowanie Habsburgów. W 1528 r. wielki pożar zniszczył większą część miasta. W 1590 r. wybudowano mury obronne.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648) miasto było łupione przez różne armie (m.in. w 1634 r. przez armię cesarską)[1.1.1]. W 1637 r. przez zarazę wymarła prawie cała ludność miasta[1.2]. W latach 1660–1671 w Kluczborku znaleźli schronienie bracia polscy, którzy zorganizowali tutaj synody w latach 1663 i 1668[1.3].

W 1742 r. miasto zostało przyłączone do Prus.

W 1868 r. otworzono linię kolejową Wrocław – Fosowskie, ze stacją w Kluczborku.

W 1908 r. wybudowano elektrownię wodną na rzece Stobrawa.

W styczniu 1945 r. Kluczbork zajęły wojska radzieckie. Podczas walk zniszczonych zostało 16% zabudowy miejskiej[1.4]. Następnie miasto zostało przyłączone do Polski.

Print
Fußnoten
  • [1.1] B. Cimała, Kluczbork. Dzieje miasta, Opole 1992, s. 19.
  • [1.1.1] [a] [b] B. Cimała, Kluczbork. Dzieje miasta, Opole 1992, s. 19.
  • [1.2] L. Straszewicz, Kluczbork. Studium geograficzno-ekonomiczne, Katowice 1970, s. 29.
  • [1.3] B. Cimała, Kluczbork. Dzieje miasta, Opole 1992, s. 56.
  • [1.4] D. Tomczyk, Wyzwolenie ziemi kluczborskiej przez Armię Radziecką w 1945 roku [w:] Szkice Kluczborskie, Opole 1976, s. 35.