Założony ok. 1270; prawa miejskie 1300; do 1532 w posiadaniu Piastów śląskich; od 1327 pod zwierzchnictwem Czech, od 1526 w monarchii Habsburgów; od XIV w. duży ośrodek handl. i rzemieślniczy (L. posiadał prawo mili); w XVI w. silny ośrodek protestantyzmu; od 1742 w państwie pruskim; w XIX w. ośrodek walki z germanizacją (m.in. działalność J. Lompy i K. Damrota); po 1871 węzeł kol.; od końca XIX w. rozwój przemysłu przetwórczego i włókienniczego; udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919–21; w wyniku plebiscytu od 1922 w Polsce. 1 IX 1939 walki obronne batalionu lublinieckiego 74. pułku piechoty i oddziałów samoobrony powstańczej; po wkroczeniu Niemców egzekucja obrońców miasta (m.in. byłych powstańców śląskich i harcerzy); 1942–44 w szpitalu dla nerwowo chorych Niemcy uśmiercili 194 dzieci. W 1743–1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print