Czerkasy został założone prawdopodobnie w końcu XIII wieku. Przynależały najpierw do księstwa kijowskiego, a od XIV w. znajdowały się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1569 r. zostały przyłączone do Korony.

Był to jeden z ośrodków kozacczyzny. Kozacy osiedlali się tu od drugiej połowy XV wieku. Miasto było kilkakrotnie niszczone podczas powstań kozackich (m.in. 1637, 1768).

W 1793 r. Czerkasy znalazły się w zaborze rosyjskim. Od 1795 r. miały status miasta powiatowego w guberni kijowskiej.

W okresie 1922–1991 znajdowały się w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Zaznaczył się wzrost liczby mieszkańców (52 tys. w 1939 r.), znaczny zwłaszcza od 1954 r., gdy ulokowano tutaj ośrodek administracyjny obwodu. Po 1945 r. bardzo rozbudowano przemysł: chemiczny (nawozy azotowe, włókna sztuczne, chemia gospodarcza), maszynowy (urządzenia dla przemysłu spożywczego, maszyny budowlane), elektrotechniczny (aparatura telegraficzna), spożywczy (cukrowniczy, mięsny, browar, fabryka tytoniu), lekki (odzieżowy, dziewiarski, jedwabniczy), materiałów budowlanych (wyroby żelbetowe), kombinat drzewny. Rozwinął się ośrodek turystyczny nad Dnieprem, w okolicy ustanowiono wielki rezerwat przyrody Bór Czerkaski (34,1 tys. ha). W 1965 r. wybudowano nowy dworzec kolejowy, miasto posiadało też port rzeczny i port lotniczy. Na niwie kultury i oświaty działały: wyższa szkoła pedagogiczna, filia Kijowskiego Instytutu Politechnicznego, muzeum krajoznawcze, ogród zoologiczny, dwa teatry (muzyczno-dramatyczny i lalek), a nawet filharmonia.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print