W 1. poł. XIII w. gród kasztelański; prawa miejskie przed 1257; jeden z większych ośrodków Wielkopolski, położony na drodze z Poznania do Kalisza; 1331 spalone przez Krzyżaków; miejsce złożenia 1390 przez ks. słupskiego Warcisława VII hołdu lennego Władysławowi II Jagielle oraz XIV–XVI w. zjazdów szlachty i sejmików; XVI w.–1818 miasto powiat.; w XV i XVI w. ośrodek handlu i rzemiosła (sukiennictwo i płóciennictwo); od XVII w. utrata znaczenia; od 1793 w zaborze prus., od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 29 IV 1863, podczas powstania styczniowego, zwycięstwo powstańców pod dowództwem E. Taczanowskiego nad wojskami ros.; w XIX w. ośrodek handlu, gł. zbożem i drewnem; koniec XIX w.–1970 połączenie kol.; 1905 strajk szkolny; 1870–1919 pozbawione praw miejskich.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print