Gród w Surażu nad Narwią powstał na rubieżach Jaćwieży, Mazowsza i Rusi. Z tamtych i ze względu na swoje strategiczne położenie był celem nieustannych ataków ze wszystkich stron.

W 1445 roku Suraż otrzymał magdeburskie prawa miejskie od księcia Kazimierza Jagiellończyka. W 1569 roku Suraż wraz z województwem podlaskim przyłączony został do Korony Polskiej.

W XVI-XVIII wieku był siedzibą Starostwa do którego należało kilkanaście wsi. Zniszczenia z czasów potopu szwedzkiego i wojny północnej zahamowały rozwój tych ziem. Upadek miasta dopełniły tragiczne wydarzenia Powstania Styczniowego, po którym odebrano Surażowi prawa miejskie, a wielu mieszkańców zesłano na Syberię. Miasto ominęła kolej warszawsko-petersburska poprowadzona przez pobliskie Łapy.

Suraż został poważnie zniszczony podczas obu wojen światowych i dlatego nie zachowało się wiele zabytków[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Na podstawie strony http://www.suraz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=7&menu=44&strona=1