Archiwum Państwowe w Olsztynie

  • Różne dokumenty związane z diasporą — Starostwo Powiatowe w Olsztynie (Landratsamt Allenstein), sygn. 42/19/12, Die Verhältnisse der Juden, 1824–1905.
  • Różne dokumenty związane z gminą synagogalną — Starostwo Powiatowe w Olsztynie (Landratsamt Allenstein), sygn. 42/19/13, Synagogen-Gemeindensachen, 1862–1884 (także dokumenty dotyczące gminy w Barczewie).
  • Różne dokumenty związane z gminą synagogalną — Starostwo Powiatowe w Olsztynie (Landratsamt Allenstein), sygn. 42/19/14, Angelegenheiten der Synagogen-gemeinde, 1885–1902 (także dokumenty dotyczące gminy w Barczewie).
  • Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie (Standesamt zu Allenstein), sygn. 42/705 — księgi ur., 1874–1883, 1886–1905; ksiegi małż., 1882, 1885, 1893–1894, 1900; księgi zgonów, 1874–1889, 1893–1894, 1899–1905; rejestry alfabetyczne do ksiąg urodzeń 1874–1904).
  • Dokumentacja Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Olsztynie z lat 1946–1949 (m.in. protokoły i zaświadczenia wydawane przez zarząd, zarządzenia wewnętrzne, okólniki, komunikaty, sprawozdania, ruch ludności, pomoc socjalna dla członków stowarzyszenia, dokumentacja finansowa, w j. polskim, jidysz i hebrajskim) — Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie, sygn. 42/487.
     
Print