W Poznaniu funkcjonuje filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Organizacja skupia około 40 członków. W siedzibie filii przy ul. Stawnej 10 urządzono synagogę ortodoksyjną, w której odbywają modlitwy szabatowe (dwa razy w miesiącu) i uroczystości z okazji świąt (Rosz ha-Szana, Jom Kipur, Sukot, Pesach, Szawuot, Chanuka, Purim). Nie ma stałego minjanu. Gmina poznańska nie zatrudnia rabina.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
Filia w Poznaniu
ul. Stawna 10
61-759 Poznań
Tel. 618 552 118
biuro czynne we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00
http://poznan.jewish.org.pl

Print