Od 1822 r. przy gminie działała Chewra Kadisza, która w latach 30-tych liczyła 36 członków, a na jej czele stał Carl Tockuss[[refr:"nazwa"|Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, opr. B. Schlesinger, Berlin 1933, s. 95.]].

Print