W Lesznie działały przytułki i szpitale żydowskie. Najbardziej znanym był otwarty w 1859 r. Salomon und Joseph Wollheimische Kranken- und Siechenhaus, w którym schronienie znajdowało jednorazowo 40–50 starszych osób.

Print