W 1938 r. powołano do życia Koło Młodzieży Żydowskiej w Lesznie, którego celem było krzewienie kultury narodowej poprzez pracę kulturalno-oświatową oraz samokształceniową[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004, ss. 145–165.