Mławski oddział Organizacji Syjonistów-Ortodoksów „Mizrachi" założył w 1929 r. Pinchas Mondri[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005, s. 255.