Dokumenty ubezpieczeniowe majątku gminy żydowskiej w Śniadowie. Ubezpieczenie obejmowało dom modlitwy przy ul. Bożnicznej oraz synagogę przy ul. Rynek.

Print