Radomski oddział partii syjonistyczno-ortodoksyjnej Mizrachi (Histadrut Mizrachi) powstał w 1926 r. z inicjatywy Szai Złotnika. Ugrupowanie to odgrywało marginalną rolę w życiu politycznym żydowskiej społeczności miasta. W 1929 r. działało w nim ok. 30 członków. Ich aktywność sprowadzała się w zasadzie do pohawdalowych spotkań i wykładów o tematyce religijnej oraz historycznej. Przy Mizrachi działała też organizacja Tora we-Awoda (hebr. Tora i Praca).

Bibliografia:

  • Piątkowski S., Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006, s. 88.
Print